top of page

HİZMETLERİMİZ

Muhasebe ve Mali İşler
 • Mali Müşavirlik

 • Sistem kurulumu ve denetimi

 • Yasal beyannamelerinin hazırlanması

 • Personel takip ve raporlama

 • Türk vergi mevzuatına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlaması.

 • Sermaye artışının tespiti raporları

 • Yabancı yatırımcıların Türkiye'de kuracakları şirket, şube veya irtibat bürosunun kuruluş işlemleri ile ihtiyaç duyulan izin belgelerinin hazırlanması ve alınmasında müşavirlik hizmeti sunmak.

Vergi
 • Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi ve Yabancı Uyruklu Personel Vergi Planlaması

 • Temel Türk Vergi Kanunlarına ilişkin genel bilgilendirme ve danışmanlık

 • Mali mevzuatta meydana gelen değişikliklerin her şirketin faaliyetlerine özgü olabilecek özellikli çözüm gerektiren durumlarda teknik bilgilendirme ve danışmanlık

 • Vergi İdaresinden gelen bilgi isteme yazısı, ihbarname vb. resmî yazıları usulüne uygun cevaplandırma ve izlenecek yolların belirlenmesinde teknik destek ve danışmanlık

 • Tereddüde düşülen durumlarda Vergi İdaresinden yazılı izahat (mukteza/özelge) talebinde bulunmada teknik destek ve danışmanlık

 • Vergi Planlaması

Denetim
Denetim
 • İç denetim, organizasyonunun yeniden yapılandırılması geliştirilmesi

 • İşletmenin mevcut hesap sistemlerinin Muhasebe Sistemi Genel Uygulama tebliğine göre yeniden yapılandırılması,

 • Mali analiz ve raporlama sistemlerinin oluşturulması

Danışmanlık
Danışmalık
 • Yabancı Sermaye ve Kambiyo Mevzuatı uygulamaları ve danışmanlığı

 • Yatırım ve teşvik danışmanlığı

 • Yurt içi ve Yurt dışı yönetim raporlamaları

 • İrtibat Bürolari Kuruluşu ve danışmanlık

 • Ulusal ve uluslararası proje çalışmaları için kurulması gereken şirket veya ortaklıklar konularında danışmanlık hizmeti sunmak

 • Serbest Bölge uygulamaları,

 • Uluslararası vergi anlaşmalarına ilişkin danışmanlıklar

bottom of page